หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอสินเชื่อบ้าน LIFE BEGINS WITH GHB สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอสินเชื่อบ้าน LIFE BEGINS WITH GHB สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน

ㆍ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ Life Begins with.GHB

แบบที่ 1 ทุกวงเงินกู้ (เฉลี่ย 3 ปี = 3.60%)

ปีที่ 1 = MRR -3.75% (3.15%) ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR -3.50% (3.40%) ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR -2.65% (4.25%) ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

– ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี

– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี

แบบที่ 2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป (เฉลี่ย 3 ปี- 3.40%)

ปีที่ 1 = MRR -3.90% (3.00%) ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR -3.55% (3.35%) ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR -3.05%(3.85%) ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

– ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี

– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ‘MRR = 6.90% ต่อปี ประกาศฯ ณ วันที่ 9 มิ.ย. 6**