หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้น “Data for Thai – Data for All”

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท อาคาร The Unicorn Building ชั้น 6

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริม ผลักดันในการนำผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงไปสู่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษจากภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566