หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Resove2Win: Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All และงานเปิดตัวแคมเปญ Mediate First Pledge

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Resove2Win: Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All และงานเปิดตัวแคมเปญ Mediate First Pledge

ที เอช เอ ซี ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมฮ่องกง และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก “Resolve2Win” – Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All (บรรยายภาษาอังกฤษ -ไทย) และพิธีเปิดตัวแคมเปญ “Mediate First Pledge” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่รักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาทให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่น

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 14.45 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและ/หรือเข้าร่วมแคมเปญโดยคลิกดูข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายข้อความประชาสัมพันธ์