สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์” และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 10 ชั่วโงในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนนา

เอกสารประกอบ