หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability”

วิทยากร :
1. ศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
กรรมการ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ อาร์คิเทกเชอร์ จำกัด President-Elect ASHRAE Thailand Chapter
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ดร.วโรดม คำแผ่นชัย
CEO and Co-Founder of Alto Tech Global Co.,Ltd.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ ห้องรามคำแหง 2-4 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ :

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ CPD 7 หน่วย
  2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651