หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Building Information Modeling พัฒนาองค์ความรู้ เติมเต็มมาตรฐานออกแบบก่อสร้างไทยด้วย BIM”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Building Information Modeling พัฒนาองค์ความรู้ เติมเต็มมาตรฐานออกแบบก่อสร้างไทยด้วย BIM”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
เรื่อง “Building Information Modeling พัฒนาองค์ความรู้ เติมเต็มมาตรฐานออกแบบก่อสร้างไทยด้วย BIM”
วิทยากร: ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ EIT3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง39 (วัดเทพลีลา) กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651