หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ในการบริหารงานที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน ในกิจกรรมการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า DGA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 6060 รายละเอียดตามไฟล์แนบ