หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการพยาบาล จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคากันสาดและงานทาสีภายนอกอาคาร

อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เกิดสภาพที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ทั้งห้องน้ำบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 6 ซึ่งพื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ชำรุด ผนังกั้นห้องน้ำบวมเปื่อย อ่างล้างมือชำรุด ผนังตัวอาคารมีรอยแตกร้าว สีทาอาคารภายนอกหลุดลอก มีคราบสีดำเกาะเป็นช่วงๆ รวมทั้งกันสาดบริเวณชั้น 1 มีความชำรุดทรุดโทรม โครงหัก และแผ่นปูหลังคาแตกหักเกือบทั้งหมด เพื่อให้อาคารนครินทรศรีได้รับการปรับปรุงให้มีความสง่างามแก่ผู้พบเห็น จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ หลังคากันสาดและทาสีภายนอกอาคารให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคากันสาดและงานทาสีภายนอกอาคาร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 74

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 74 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นายกสภาวิศวกรและคณะผู้บริหารเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ) ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

12 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Jul 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 “CPD ใครได้ ใครเสีย”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 “CPD ใครได้ ใครเสีย” ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

12 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

27 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

2 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

26 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.7 เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในสภาวิศวกร…สมาชิกจะได้อะไร?”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.7 เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในสภาวิศวกร…สมาชิกจะได้อะไร?” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

4 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 16.00 -17.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

28 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.5 เรื่อง “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.5 เรื่อง “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

21 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.4 เรื่อง “วิศวกรไทยกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.4 เรื่อง “วิศวกรไทยกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

9 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 เรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 เรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.2 เรื่อง “การประชุมใหญ่สามัญและการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 8”

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.2 การประชุมใหญ่สามัญและการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 8 ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สามารถรับชมย้อนหลังได้ คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023

รับชมคลิปย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.1 เรื่อง คำสั่งศาลปกครองกลาง “ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการสมัย 7 ทำอะไรได้บ้าง?”

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.1 เรื่อง คำสั่งศาลปกครองกลาง “ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการสมัย 7 ทำอะไรได้บ้าง?” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566สามารถรับชมย้อนหลังได้ คลิกที่นี่

1 year ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023