รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ) ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

8 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Jul 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 “CPD ใครได้ ใครเสีย”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 “CPD ใครได้ ใครเสีย” ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

8 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

27 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

9 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

2 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

9 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

26 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.7 เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในสภาวิศวกร…สมาชิกจะได้อะไร?”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.7 เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในสภาวิศวกร…สมาชิกจะได้อะไร?” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

10 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

4 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 16.00 -17.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

10 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

28 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.5 เรื่อง “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.5 เรื่อง “17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริม วิศวกรได้ประโยชน์อย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

10 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

21 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.4 เรื่อง “วิศวกรไทยกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.4 เรื่อง “วิศวกรไทยกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

11 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

9 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 เรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 เรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

11 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.2 เรื่อง “การประชุมใหญ่สามัญและการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 8”

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.2 การประชุมใหญ่สามัญและการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 8 ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สามารถรับชมย้อนหลังได้ คลิกที่นี่

11 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023
1 2