หน้าหลัก ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2545 เลขาธิการสภาวิศวกร จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี 2566 ไว้ดังนี้

ตัวกรอง

2 มกราคม 2566
ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)
6 มีนาคม 2566
วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2566
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เมษายน 2566
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566
วันสงกรานต์
17 เมษายน 2566
ชดเชยวันสงกรานต์ (เสาร์ที่ 15 เมษายน 2566)
1 พฤษภาคม 2566
วันแรงงานแห่งชาติ
4 พฤษภาคม 2566
วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม 2566
วันหยุดทำการของสภาวิศวกร (เพิ่มเติม)
5 มิถุนายน 2566
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 สิงหาคม 2566
วันอาสาฬหบูชา
2 สิงหาคม 2566
วันเข้าพรรษา
14 สิงหาคม 2566
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
13 ตุลาคม 2566
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2566
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
11 ธันวาคม 2566
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)