หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค (APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค (APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค
(APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.00-08.30 (ตามเวลาประเทศไทย)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล

งานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการยอมรับร่วมกันด้านวิชาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในเขตเศรษฐกิจเอเปค

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน คลิกที่นี่ (ภายในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567)