หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
หัวข้อเรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง”

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ อาคาร วสท. ชั้น 4 ถนนรามคำแหง (วัดเทพลีลา)
วิทยากร : ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ :

  1. ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจะได้รับ CPD 7 หน่วย
  2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651