หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน
จัดงานประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติครั้งที่ 17
วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเผยแพร่ในงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 19 เมษายน 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
วันที่ 23 เมษายน 2567 ตอบรับบทคัดย่อ
วันที่ 26 เมษายน 2567 ส่งบทความฉบับเต็ม
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ตอบรับบทความเพื่อดำเนินการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ส่งผลงานเข้าร่วม คลิก