คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท จำนวน 3 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ได้แก่

  • สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก