หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สนใจสมัครเรียน 092-276-5438

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารท้ายข้อความ