หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่สะดวก ดังนี้

1. เดินทางไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและพักชมสภาพภูมิทัศน์อำเภอปัว ด้วยตนเอง

2. ส่งครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาผ่าน ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน มายังที่อยู่ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 130 หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอปัว ชื่อบัญชี”ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์” หมายเลขบัญชี 662 – 3 – 32570 – 0