หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก บริษัทในเครือ MAA Group เปิดรับสมัครวิศวกรเคมี แลวิศวกรไฟฟ้า

บริษัทในเครือ MAA Group เปิดรับสมัครวิศวกรเคมี แลวิศวกรไฟฟ้า

บริษัทในเครือ MAA Group ซึ่งมีบริษัทในเครืออื่นๆ มากมาย อาทิ บริษัท แรดดำ คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม และ สารทำละลายโซลเว้นท์ (solvent) ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมานานกว่า 50 ปี (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) ปัจจุบันกำลังขยายตัวทางธุรกิจ จึงความต้องการรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมาก ที่รักความก้าวหน้าใฝ่หาความรู้ ขยันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะเต็บโตไปพร้อมกัน

เปิดรับสมัครวิศวกรคมี แลวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงงานนิคมบางพลี หรือที่โรงงานนิคมระยอง
(สามารถเลือกที่ประจำในการปฏิบัติงานได้) ( ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป )

1. วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมและพัฒนาโปรเจคทางวิศวกรรมทั้งหมดของโรงงาน. เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
2. ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม กับทีมงานภายในบริษัท
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* ไม่ได้รับผิดชอบงาน pM และซ่อมบำรุง *

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
3. อายุ 25-30 ปี
4. ไม่จำกัดเพศ
5. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป

2. วิศวกรเคมี

หน้าที่รับผิดชอบ
1. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเคมี กระบวนการผลิตเคมี สำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
2. ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม กับทีมงานภายในบริษัท
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
3. อายุ 25-30 ปี
4. ไม่จำกัดเพศ
5. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
– สถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งสองตำแหน่ง : ประจำที่ #ตำบลวยโป่ง #อำเภอเมือง #จังหวัดระยอง หรือ #นิคมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

* เลือกที่ใดที่หนึ่งสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้
** หากท่านสนใจ รบกวน ส่ง Resume / Transcript / ตอบคำถามตามไฟล์แนบ ส่งกลับมาได้ที่ recruiter2.maa@gmail.com หรือ line@ 0627694428 (ฟลุ๊ค) เพื่อทางสรรหาส่งพิจารณาภายในวันต่อไป **