หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง

สภาวิศวกร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย และคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร พร้อมด้วย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนจาก กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ทั้งนี้สภาวิศวกรได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ตระหนักรู้ถึง 6 แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ดังนี้

1. ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงอัคคีภัยในอาคารและชุมชน

2. เว้นระยะห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า

3. มีทางออกหนีไฟที่ปลอดภัย

4. หน้าต่างเหล็กดัดเปิดหนีไฟได้ทุกชั้น

5. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม

6. ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ข่าวเผยแพร่จากสำนักข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • LIVE! สภาวิศวกรลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ เขตสัมพันธวงศ์ CR. VOICE TV คลิก
  • ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ย่านสำเพ็ง CR. สวพ.FM91 คลิก
  • สภาวิศวกรฯ ตรวจสอบโครงสร้างอาคารย่านสำเพ็ง CR. CH.7 คลิก
  • สภาวิศวกร-วสท.-กทม.ตรวจสอบไฟไหม้ย่านสำเพ็ง แนะ 6 แนวทางลดเสี่ยง CR. แนวหน้า คลิก
  • 6 แนวทาง “ลดเสี่ยงอัคคีภัย” ป้องกันเหตุซ้ำรอย “ไฟไหม้สำเพ็ง” CR. กรุงเทพธุรกิจ คลิก