หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วปท. ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรม FIDIC Module 0″ การดำเนินการ และ การบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม”

วปท. ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรม FIDIC Module 0″ การดำเนินการ และ การบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรม FIDIC Module 0" การดำเนินการ และ การบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม"

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ ห้องรามคำแหง 2,4 ชั้น 2 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ
ผู้สนใจลงทะเบียน คลิก 

สอบถามรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านัั้น