หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วปท.ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ “มุมมองต่อวิศวกรที่ปรึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน คุณค่าที่แปรเปลี่ยน?”

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ “มุมมองต่อวิศวกรที่ปรึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน คุณค่าที่แปรเปลี่ยน?”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)
ขอเรียนเชิญสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ “มุมมองต่อวิศวกรที่ปรึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน คุณค่าที่แปรเปลี่ยน?”

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
เวลา 13.20 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา

เอกสารประกอบการประชุม คลิก