หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วปท.ขอเชิญเข้าร่วมงาน FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023,BANGKOK, THAILAND ภายใต้ชื่อ “Engineering towards Net Zero”

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมงาน FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023,BANGKOK, THAILAND ภายใต้ชื่อ “Engineering towards Net Zero”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงาน FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023,BANGKOK, THAILAND ภายใต้ชื่อ "Engineering towards Net Zero"

ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก