หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วปท.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

Admission Open for 2024 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 30 ท่าน

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 14 ธันวาคม 2567
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค  กรุงเทพฯ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก