หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ

วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

แบ่งระยะการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 5, 10 และ 26 กิโลเมตร

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวาระครบรอบ 80 ปี

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ในระยะที่ทุกคนมีความเหมาะสม

3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก