หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วสท.ขอเชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022)

วสท.ขอเชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ เพลนารี 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Theme งาน Empower Engineering in Digital Era “เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล” เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ศักยภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นหัวข้อ Low Carbon Digital Engineering, Sustainable green product, Resilient and smart city, 3D Drone Mapping, Automation and
Robotic, Building Information Modeling (BIM), Automotive Industry and Clean Energy, Solar Rooftop, Safety and Security, Fire and Life Safety, Facility Management in 2030, Aging and Wellness Societies with Engineering Management, Smart Home and Offices วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้กับผู้ประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิศวกร และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงาน และบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานดังกล่าว หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

โดยคลิก รายละเอียดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565