หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 52

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 52

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ถึ งวันที่ 25 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 22,000 บาท พิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน2565 ชำระเพียงท่านละ 21,000 บาท