สถาบันไอเอ็มซี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance Officer for Government

สถาบันไอเอ็มซี ได้จัดทำหลักสูตรอบรมในด้านการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในหลักสูตร Data Governance Officer for Government ซึ่งหัวข้อดังกล่าวเหมาะกับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ประกอบด้วยนโยบายข้อมูล การจัดชั้นความลับของข้อมูล การจัดการเมทาดาตา การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญ เป็นต้น

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance Officer for Government

วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ สถาบันไอเอ็มซี อาคารชุดสกุลไทย ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนต่อคน ราคา 10,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และราคาข้างต้นไม่รวมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม (คอมพิวเตอร์)