หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกรขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร วันที่ 4-5 ก.ค. 65

สภาวิศวกรขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร วันที่ 4-5 ก.ค. 65

เนื่องจากระบบการสอบผู้ตรวจสอบอาคารแบบ Online อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ สภาวิศวกรจึงขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการสอบผู้ขอขึ้นทะเบียน ในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอบในรูปแบบ Onsite ณ สำนักงานสภาวิศวกร (รามคำแหง 39) ตามรอบเวลาที่ท่านเลือกสอบ

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดไม่สะดวกเข้ารับการทดสอบ ณ สำนักงานสภาวิศวกร (รามคำแหง 39) สามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการสอบได้ หรือผู้ที่ประสงค์จะสอบแบบ Online สามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบเป็นรอบเดือนสิงหาคมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : Download คำร้อง คลิก ส่งมาที่ develop@coe.or.th