หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Future of Engineers เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน ตลอดเดือนมกราคม 2565 สมาชิกสภาวิศวกรสามารถรับคะแนน CPD ได้ในงาน

สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Future of Engineers เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน ตลอดเดือนมกราคม 2565 สมาชิกสภาวิศวกรสามารถรับคะแนน CPD ได้ในงาน

Future of Engineers เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน 
สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar 
ร่วมหาคำตอบของทางรอดในอนาคตที่วิศวกรต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก่อนใคร

🔴 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสของวิศวกรยุคดิจิทัล : การพัฒนาฮาร์ดแวร์ควบคุมเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอย่างง่าย”
โดย         ศาสตราจารย์.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.
ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units)

🔴 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “SMART INDUSTRY ในมิติสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร”
โดย         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
               คุณประสงค์ นรจิตร์
ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units)

🔴  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “Technology Road Mapping for Engineers” เพื่อวิศวกรจะรู้วิธีการหาเทคโนโลยีที่สำคัญของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โดย         รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง
ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units)

🔴 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “บทบาทของวิศวกรและผู้ประกอบการกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม”
โดย         ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
               นายศุภกิจ บุญศิริรองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units)

🔴 วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “Update การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชน และแนวคิดในการเตรียมตัวของวิศวกร”
โดย         คุณประสงค์ นรจิตร์
ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units)

🔴 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “ทางออกปัญหาฝุ่น PM2.5 แก้ไขอย่างไรให้ตรงจุด”
โดย         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units)