หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Onsite และ Online)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Onsite และ Online)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
“การตรวจสอบบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อรักษาให้โครงสร้างสะพานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน (Lifespan Management for Bridge Structures)”
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Onsite และ Online)

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุม Ari Hall Room : Hilly Rest ชั้น 22 The Quarter Hotel Ari
ได้รับคะแนน CPD/PDU 5 หน่วย

ดาวน์โหลด