หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมวปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการบริหารสัญญา FIDICFIDIC Contract Management and Administration Course  (Module 4)

สมาคมวปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการบริหารสัญญา FIDICFIDIC Contract Management and Administration Course  (Module 4)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
การจัดการและการบริหารสัญญา FIDIC Contract Management and Administration Course 
(Module 4)

วันที่ 3-4 เมษายน 2567
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนที่นี่ คลิก
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
โทร.02-935-6440, 02-949-0651