หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคม วปท.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course

สมาคม วปท.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course

โดย กนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์ (อจ.เอ)
หลักสูตรอบรม 5 วัน 15,16,22,23 และ 30 มีนาคม 2567

สถานที่  : โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651