หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มชี จำกัด ในการจัดหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ค่าลงทะเบียน 260,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก