หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 6 รุ่น

สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 6 รุ่น

 สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและการบริหารงานสารบรรณ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”  บรรยายโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ซึ่ง กำหนดจัดอบรม 6  รุ่นดังนี้ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่  3 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมบีพีแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รุ่นที่  4 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่  5 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมท็อปแลนด์  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่  6 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  • ดาวน์โหลดโครงการ คลิก
  • สมัครอบรมทางระบบ คลิก