หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องอบรมชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21