หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567

คุณณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ร่วมงานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567
ภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Driving Engineer Sustainability Responsiveness” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567