หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2528 4567 ต่อ 10552 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pranangklao.go.th