หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก RAEE ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15

RAEE ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15

สมาคมรัสเซียด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการป้องกันอันตรายจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น (Russian Association for earthquake engineering and protection from natural and manmade hazards: RAEE) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 ณ Grand Hotel Zhemchuzhina ประเทศรัสเซีย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามไปที่อีเมล raee@raee.su หรือ nat-7@yandex.ru