หน้าหลัก ตื่นรู้เรื่องภัยพิบัติจากสภาวะอากาศ ไฟป่า และ PM 2.5

ตื่นรู้เรื่องภัยพิบัติจากสภาวะอากาศ ไฟป่า และ PM 2.5

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ตื่นรู้เรื่องภัยพิบัติจากสภาวะอากาศ ไฟป่า และ PM 2.5 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน www.coe.or.th รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน
**เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
***เข้าร่วมเสวนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ คือ ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345) ครบถ้วนเท่านั้น
****สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการเข้าเสวนาที่ E-Mail ของท่านได้ทันที หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานเสวนา