หน้าหลัก เลื่อน-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับภาคีพิเศษ สาขาโยธา ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ครั้งที่ 4)

เลื่อน-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับภาคีพิเศษ สาขาโยธา ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ครั้งที่ 4)

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกรขอเลื่อนงานสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่

********************************

สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ของสาขาโยธาใหม่ ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบ Online คลิก