หน้าหลัก วิศวกรอาสา : กิจกรรม “สานสัมพันธ์จากใจ ทหารไทยกับประชาชน”