หน้าหลัก วิศวกรอาสา : โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

วิศวกรอาสา : โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

วิศวกรอาสา : 86-00300

เรื่อง : โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย90โรงเรียน

รายละเอียด :

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลุ่ม1นำโดยคุณชัยโรจน์ บ้านพักเด็กออ่นธัญญพร ผมช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1ระบบไฟฉุกเฉินทั้งหมดพบปํญหาใช้งานไม่ได้สาเหตุเนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแจ้งให้ทางแม่บ้านแล้ว

2ติดตั้งอุปกรณ์จับควัน(smoke detector) ชั้น2ของอาคารจำนวน3ตัวพร้อมทดสอบและสอนให้แม่บ้านทราบชั้น1จำนวน2ตัว

3ตรวจสอบถังดับเพลิงและติดตั้งเพิ่มชนิด Co2 ABC แทนชนิดเดิมแบบผงเคมี

เวลา13.00 – 16.00

บ้านธัญญพรประชุมแบ่งกลุ่ม3

อาคาร11.4 สีชมพูได้รับแจ้งระบบสัญญาณเตือนภัยไม่ดังระบบไฟมีปํญหาได้ดำเนินการดังนี้

1ติดตั้งอุปกรณ์จับควัน(Smoke Detector)บนชั้น2จำนวน2ชุดและชั้นล่าง2ชุดและทดสอนเสียงสัญญานดังดีมาก

2ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องซักผ้าไม่ติดตั้งสายกราวด์

3ตรวจสอบถังดับเพลิงหมดจำนวน1ถัง

อาคาร11.2 ติดตั้งตัว (smoke Detector)จำนวน2ชุดและทดสอบปกติ

อาคารอเนกประสงค์ ตรวจสอบระบบตูเมนไฟชุดเบรคเกอร์squareD32A เสีย ซื้อเปลี่ยนใหม่และล้างฟิลเตอรแอรทั้งหมด5ตัวได้ทำการตัดเถาวัลที่เลื้อยขึ้นสายไฟด้านนอกอาคาร