หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

สภาวิศวกร
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ร่วมทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สภาวิศวกร เลขที่บัญชี 140-270922-2
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

การขอรับใบอนุโมทนาบุญ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี
ส่งรายละเอียด ดังนี้

  1. ชื่อ-สกุล (ที่ต้องการออกใบอนุโมทนาบัตร)
  2. ที่อยู่ (ในการจัดส่งไปรษณีย์)
  3. เบอร์โทรศัพท์
  4. หลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : csr@coe.or.th

    *หากต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบไฟล์ โปรดแจ้งความประสงค์มาทาง E-mail
    **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1303 (จ-ศ เวลา 8.30-16.30 น.)