หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอิสลามสันติชน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอิสลามสันติชน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอิสลามสันติชน เข้าศึกษาดูงานการออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566