หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณะจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรีและเขตบางนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คณะจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรีและเขตบางนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ ๑ ผู้ทำการแทนนายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจาก การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรีและเขตบางนา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณพรประเสริฐ เตชะเมธีกุล ผู้ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖