หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณะจากการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คณะจากการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ผู้ทำการแทนนายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจาก การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566