หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภาวิศวกร

คณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อม ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสภาวิศวกรและสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566