หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบจอดรถอัตโนมัติสภาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบจอดรถอัตโนมัติสภาวิศวกร

ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบจอดรถอัตโนมัติ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการผู้จัดการระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565