หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณาจารย์และนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566