หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการโดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566