หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี

งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
.
ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่ไสว วัฑฒโน) พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน